Kako postati član udruženja privrednika grada Bara

Član udruženja može biti:

1. Svaki preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti;
2. Svako pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti.

Svojstvo člana stiče se potpisivanjem pristupnice i podnošenjem popunjene pristupnice u prostorijama “Udruženja privrednika grada Bara”, zatim izmirivanjem mjesečne članarine.

Članarina zavisi od broja zaposlenih, a uplata se izvršava na žiro račun ”Udruženja privrednika grada Bara”.

Napomena: Uplatu možete izvršiti na naš žiro račun broj: 510-94959-52 , ili direktno u kancelarijama Udruženja privrednika grada Bara na adresi: Bulevar 24. Novembra F13, 85000 Bar

Pristupnica

Potrebno je da preuzmete PDF pristumnicu, ispunite je, potpisete, skenirate, i pošaljete na našu e-mail adresu:
[email protected]

Kontaktirajte nas!

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama, posjetite stranicu kontakt.