Ispod je mjesto za vasu reklamu. Za više informacija kontaktirajte nas na brojeve telefona - 030 310 121 / 067 025 121

O nama

“Udruženje privrednika grada Bara” je organizacija neprofitnog i nevladinog karaktera, koja je osnovana inicijativom nekolicine privrednika. Udruženje je veoma značajno u stvaranju pozitivnog poslovnog ambijenta, kako za svoje članice tako i za sve privredne subjekte na području opštine Bar.

Udruženje privrednika grada Bara za cilj ima da:

  • Zajedno sa svojim članovima uložimo sve napore , kako bi smo unapredili privredu grada Bara, a time i privredu Crne Gore;
  • Saradnja sa institucijama sistema zasnovana na principu partnerstva, po pitanjima od interesa za članove Udruženja;

  • Pomaganje preduzećima da ojačaju svoju konkurentnost , pronađu nove poslovne partnere i povećaju plasman svojih proizvoda i usluga;
  • Razmjene iskustva i saradnje sa nevladinim sektorom;
  • Edukovanje, stručna pomoć članova udruženja i izrada projekata i publikacija od značaja za privredne subjekte;
  • Organizovanje manifestacija od značaja za pooljšavanje poslovnog ambijenta u gradu Baru i Crnoj Gori;
  • Povezivanje i razvoj mreže privrednika kao izraz njihove potrebe za jedinstvom kojim se postiže snaga i značaj djelovanja;
Unaprijedimo privredu
grada Bara

Kako postati član udruženja privrednika grada Bara

Član udruženja može biti:

1. Svaki preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti;
2. Svako pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti.

Svojstvo člana stiče se potpisivanjem pristupnice i podnošenjem popunjene pristupnice u prostorijama “Udruženja privrednika grada Bara”, zatim izmirivanjem mjesečne članarine.

Članarina zavisi od broja zaposlenih, a uplata se izvršava na žiro račun ”Udruženja privrednika grada Bara”.

Napomena: Uplatu možete izvršiti na naš žiro račun broj: 510-94959-52 , ili direktno u kancelarijama Udruženja privrednika grada Bara na adresi: Bulevar 24. Novembra F13, 85000 Bar

Pristupnica

Potrebno je da preuzmete PDF pristumnicu, ispunite je, potpisete, skenirate, i pošaljete na našu e-mail adresu:
[email protected]

Želite da postanete član Udruženja privrednika grada Bara?

Kontakt
informacije

Bulevar 24. Novembra F13
85000 Bar

Tel/Fax:
+382 30 310 121
Mob:
+382 67 025 121

udruzenjeprivrednikabar
@t-com.me